Vragen & antwoorden over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De SCE is de afkorting voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Dit is de naam van de regeling die per 01-04-2021 de postcoderoos-regeling heeft vervangen.

Bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking keert de overheid subsidie uit aan de energiecoöperatie op basis van de opgewekte energie per project. Die subsidie wordt aan de leden uitgekeerd op basis van de hoeveelheid opgewekte stroom van hun participaties, de zonne-delen.

De nieuwe regeling gaat in op 1 april 2021. Op die datum kunnen we subsidieaanvragen indienen voor nieuwe projecten.

De SCE-regeling is bedoeld voor lokale coöperatieve opwek. Er zijn daarom specifieke spelregels toegevoegd om het lokale en coöperatieve karakter zeker te stellen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Aanvraag is mogelijk voor een coöperatie of een Vereniging van Eigenaren (VvE).
  • Leden in de coöperatie hebben ieder één stem in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden in de VvE hebben al een methodiek voor stemmen (via een andere verdeelsleutel).
  • Deelnemers aan projecten hebben zelf een kleinverbruikersaansluiting (dus t/m 3 x 80 A).
  • Deelnemers kunnen particulieren of rechtspersonen zijn.
  • Deelnemers hebben op het moment van deelname voor de subsidie een adres in de postcoderoos van het betreffende project. Daarmee wordt bedoeld het viercijferig postcodegebied van de projectlocatie en de direct aangrenzende gebieden.
  • Per adres niet meer dan één lid.
  • Per projectlocatie dient er bij zonne-energie minimaal één lid per vijf kW, bij windenergie of minimaal één lid per twee kW (wind) opgesteld vermogen te zijn, en bij projecten op water één lid per 1 kW. Per productie-installatie en per locatie geldt een minimum aantal deelnemers, gekoppeld aan het vermogen van de productie-installatie en de locatie.

Bron: hieropgewekt.nl

Het belangrijkste verschil is dat bij de nieuwe regeling de uitbetaling via de energiecoöperatie, EnergieC gaat. Bij de oude regeling ging de uitbetaling via uw eigen energieleverancier.

 

Een ander verschil is hoe de hoogte van de uitkering wordt bepaald.

Hoe was dat bij de oude regeling? Bij de oude regeling gebeurde was dat op basis van de door u betaalde energiebelasting over de stroom die u zelf had afgenomen. De hoeveelheid energie van uw zonne-delen bepaalde over hoeveel verbruikte stroom u de energiebelasting kreeg terugbetaald.

Hoe zit dat bij de nieuwe regeling? Bij de nieuwe regeling ontvangt EnergieC per project subsidie over alle stroom die in een jaar wordt opgewekt. Ieder jaar wordt hiervoor een bedrag per kWh vastgesteld door het Ministerie van EZK (Economische Zaken). EnergieC keert vervolgens deze subsidie uit aan de deelnemers.

 

Een ander verschil met de oude regeling is dat er niet meer wordt gekeken naar de hoeveelheid stroom die je zelf als deelnemer gebruikt. Dit betekent niet dat iedereen maar een onbeperkt aantal zonne-delen kan kopen. Er is de voorwaarde van minimaal 1 lid per per 5 kWh in een project. Zie ook de volgende vraag over maximale deelname.

Er is weinig verschil in opbrengsten tussen de oude en de nieuwe regeling. Maar we kunnen er toch een uitgebreid verhaal over vertellen.

 

In de oude regeling was de opbrengst zo opgebouwd: teruggave energiebelasting + uitkering uit opbrengst stroomverkoop. In 2020 kwam dat uit op energiebelasting à € 0,1182 (11,82 eurocent) per kWh + ongeveer € 0,03 (3 eurocent) aan opbrengsten uit verkoop van de stroom.

 

In de nieuwe regeling is de subsidie een basisbedrag minus een correctiebedrag. Het basisbedrag is € 0,146 (14,6 eurocent) per kWh. Dat is vastgelegd voor 15 jaar, de duur van een project. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld op basis van onder andere de gemiddelde marktprijs van stroom. Voor het eerste jaar wordt dit waarschijnlijk €0,034 (3,4 eurocent) per kWh. De uitkering die wij krijgen is dan € 0,112 (11,2 eurocent) per opgewekte kWh. Daarbovenop komen dan weer de opbrengsten uit de stroomverkoop.

In de nieuwe regeling is je deelname niet meer gekoppeld aan je eigen stroomverbruik. Dat vinden we aan de ene kant jammer, want door die koppeling werd het toch een beetje als het ‘vergroenen’ van je eigen stroom. Aan de andere kant kun je nu voor meer deelnemen en zo een grotere hoeveelheid groene stroom opwekken.

Kan ik dan net zoveel zonne-delen als ik wil? Nee, het maximum is gesteld op 10.000 kWh per lid van de energiecoöperatie. Bij ons is dat ongeveer 100 zonne-delen. Per project is er ook altijd een minimaal aantal deelnemers vereist. Dit wordt gebaseerd op het vermogen. Per projectlocatie dient er bij zonne-energie minimaal één lid per vijf kW te zijn.

Ja, dat kan. Ieder lid mag tot een maximum van 10.000 kWh oftewel 100 zonnedelen meedoen in verschillende projecten van de coöperatie.

Dat is ons derde project, Veldesteijn- fase 2. Begin april 2021 hebben we de subsidie-aanvraag hiervoor ingediend. Begin juli hebben we bericht gekregen dat de subsidie voor het project is toegekend.

De projecten die in de oude regeling zijn gestart, blijven onder de oude regeling vallen. Mogelijk komt er op een later moment nog wel een moment dat de projecten van de oude regeling worden omgezet naar de nieuwe, maar daar is op dit moment geen sprake van.

Als u al deelnemer bent in een project van de oude regeling, kunt u daarnaast ook meedoen met de nieuwe regeling. Zie de vraag “Kan ik zowel aan de oude als de nieuwe regeling meedoen?

Op deze website van EnergieSamen, de belangenbehartiger van energiecoöperaties is meer informatie te vinden in de vorm van een Q&A. Ook publiceren zij regelmatig nieuws over de regeling. Lees bijvoorbeeld het nieuwsbericht over definitieve openstelling van de regeling per 1 april.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Stuur een mailtje en wij proberen deze zo snel en compleet mogelijk te beantwoorden. En wellicht kunnen we uw vraag aan deze pagina toevoegen, dan hebben andere leden er ook wat aan!