Een nieuwe postcoderoosregeling

Nieuwe postcoderegeling per 1 april 2021

Er is een nieuwe postcoderoos-regeling die de regeling die we tot nu toe hadden vervangt. De nieuwe postcoderoosregeling start op 1 april 2021. Het principe is iets anders, maar voor de uiteindelijke opbrengst voor u als deelnemer maakt het niet veel uit. Bij de nieuwe regeling keert de overheid subsidie uit aan de energiecoöperatie op basis van de opgewekte energie per project. Wij zorgen ervoor dat die subsidie aan de leden wordt uitgekeerd op basis van de participaties, de zonne-delen. Er wordt een vaste prijs gehanteerd die ieder jaar wordt vastgesteld. De opbrengst van uw investering is vergelijkbaar met de oude regeling.
Belangrijk verschil met de oude regeling is dat er niet meer wordt gekeken naar de hoeveelheid stroom die je zelf als deelnemer gebruikt. Dit betekent overigens niet dat iedereen maar een onbeperkt aantal zonne-delen kan kopen. Er is de voorwaarde van minimaal 1 lid per per 5 kWh op jaarbasis in een project.

De projecten die in de oude regeling zijn gestart, blijven onder de oude regeling vallen. Als je deelnemer bent in een project van de oude regeling, mag je ook meedoen met de nieuwe regeling.
We hebben een aparte pagina gemaakt met uitgebreide informatie over de nieuwe regeling in de vorm van Vragen & Antwoorden: kijk hier.