Eerste dak Energiecoöperatie Midden-Delfland

EnergieC Midden-Delfland heeft een intentieovereenkomst getekend voor het eerste dak. Op dit dak wil de Energiecoöperatie samen met de inwoners van Midden-Delfland zonnepanelen neerleggen. Op 6 maart in de Dorpshoeve in Schipluiden is er een informatieavond en kunnen inwoners lid worden en gelijk inschrijven.

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid is energiecoöperatie EnergieC Midden-Delfland officieel van start met haar missie. EnergieC Midden-Delfland gaat samen met inwoners hun eigen omgeving verduurzamen, te beginnen met het opwekken van duurzame energie. Inwoners dragen zo dak voor dak bij aan een duurzaam Midden-Delfland.

Het is inmiddels wel duidelijk dat Nederland ver achterloopt met het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Het concept klimaatakkoord dat in december verscheen zet in op lokale energieprojecten. Ze zien graag dat 50% van de lokaal opgewekte duurzame energie in lokale handen is. EnergieC Midden-Delfland is zo’n lokale partij: voor en door inwoners en bedrijven in Midden-Delfland.

Roald Brouwer, het bestuurslid die verantwoordelijk is voor het werven van daken, vertelt enthousiast; ”De afgelopen maanden heb ik heel wat ondernemers gesproken met de vraag of wij van EnergieC hun dak mochten gebruiken. Het is gewoon een kwestie van aan bellen en vragen. Zo nu en dan is het nee, maar meestal kom je wel in gesprek. Zo ook met het eerste dak waar we nu in detail naar gaan kijken. Het is een heel groot dak. Dat hoeft niet in een keer vol. Het zou mooi zijn als we dit voorjaar tussen de 250-500 panelen kunnen verkopen aan onze leden.” Roald Brouwer maakt nog wel een kanttekening over het dak. “Er is nu een intentieovereenkomst getekend. Dit houdt in dat we nu onderzoek kunnen gaan doen naar de stevigheid van het dak. Ook moeten we weten waar we kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Ook gaan we de komende weken leden werven, zodat we weten hoeveel panelen we kunnen gaan neergeleggen.” Dat het EnergieC begint te leven merkt hij ook. “Het mooie is dat ook al een aantal bedrijven met grote daken zich spontaan gemeld hebben. In potentie hebben we dus daken genoeg. De uitdaging is nu om leden te werven. We hebben al wel een aantal leden, maar hoe meer hoe beter voor een duurzaam Midden-Delfland.”

Hoe werkt het?

EnergieC Midden-Delfland start dus met collectieve zonnepanelen project. Alle inwoners en ondernemers uit Midden-Delfland kunnen lid worden van EnergieC Midden-Delfland. Leden kopen zogenaamde ‘zonne-aandelen’ en investeren op die manier in de zonnepanelen die verbonden zijn aan EnergieC Midden-Delfland. Nog voor de zomer wil de coöperatie de eerste zonnepanel op het dak gelegd hebben. De opgewekte energie wordt verkocht. De opbrengst wordt verdeeld onder de leden.

Gunstige belastingregeling

De energiecoöperatie maakt gebruik van de ‘regeling verlaagd tarief’. Met deze landelijke regeling krijgt elk lid van een coöperatie ook een belastingkorting voor de duur van 15 jaar op zijn of haar energienota voor (het eigen aandeel in de) opgewekte duurzame elektriciteit. Zo kunnen inwoners op een financieel rendabele manier aan de slag met lokale duurzame energie. Na 8-10 jaar heb je je zonne-aandelen terugverdiend.

Op 6 maart om 20.00 uur houdt EnergieC Midden-Delfland een informatieavond in de Dorpshoeve in Schipluiden. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via info@energiecmiddendelfland.nl

Informatie

Matthijs Beke

06-1369773

Info@energiecmiddendelfland.nl