EnergieC 2 jaar!

EnergieC 2 jaar!

Op de dag van duurzaamheid 2018 zijn we opgericht. Nu dus 2 jaar geleden. We hebben in die tijd veel werk verzet en ook mooi resultaten geboekt.

Onze eerste mijlpaal was het eerste dak bij caravanstalling van Dorp in Schipluiden, met zo’n 25 leden en 200 panelen. Echt een mooi resultaat. In het begin werkte Westland Infra als netbeheerder helaas nog niet echt mee waardoor we pas in april van 2020 daadwerkelijk onze eigen zonnestroom opwekten. Maar inmiddels zijn de contacten met Westland Infra aangehaald en werken ze volop mee.

 

Foto: Marc Najera via Unsplash

Inmiddels staat dak 2 in de steigers en verwachten we dit nog in 2020 te kunnen realiseren. Ook een derde dak zit in de pijplijn. En dit alles met een gezond financieel rendement. Nu nog voldoende leden werven. We zijn de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws en zichtbaar geweest op straat. Verder heeft de gemeente ons gevraagd om mee te denken over de Transitievisie warmte. Dit plan geeft inzicht hoe we in Midden-Delfland in de periode tot 2050 van het aardgas af gaan.

Als vrijwilligersorganisatie hebben we de afgelopen 2 jaar dus al veel bereikt. De komende jaren hopen we nog veel meer te kunnen bereiken en zo samen met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie in onze directe omgeving.
Uw inbreng is daarbij dus onmisbaar! We horen dan ook graag waarmee ù het komende jaar met EnergieC aan de slag zou willen gaan.

Foto: Marc Najera via Unsplash