Nieuwsbrief 1

EnergieC Midden-Delfland bestaat inmiddels ruim een maand. En sindsdien is er al veel gebeurd; We hebben veel aandacht gekregen in de media, de website is de lucht en elke week melden zich weer bewoners die lid willen worden van de coöperatie. Allemaal mooie ontwikkelen.  We willen op gezette tijden de betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkeling binnen EnergieC. Dit is daarvoor de eerste nieuwsbrief.

Belangstellenden

Elke week melden zich bewoners aan die graag via de coöperatie willen investeren in zonnepanelen. Dat is mooi. Er zijn natuurlijk ook nog veel vragen. We proberen zoveel mogelijk de antwoorden direct te geven. Maar we gaan ook nog bewonersavonden organiseren, zodat we ook met u in gesprek kunnen gaan en rechtstreeks antwoord kunnen geven op al uw vragen. In de nieuwsbrieven zullen we de bewonersbijeenkomsten aankondigen. Houdt de nieuwsbrief dus in de gaten. Het streven is om in elke woonkern de komende tijd minimaal één informatiebijeenkomst te organiseren.

Daken

Wij zijn druk met het vinden van geschikte daken. Op deze daken kunnen we de zonnepanelen plaatsen. De ambitie is dat we in elke woonkern een dak beschikbaar krijgen. Lekker dicht in de buurt en zichtbaar. We zijn zeer hoopvol dat dit ook gaat lukken. We zijn verspreid over Midden-Delfland in gesprek met dak eigenaren. De komende weken hopen we de eerste (intentie) overeenkomst te kunnen onderteken; een echte mijlpaal! Als het zover is dan zullen wij u hiervan via een nieuwsflits op de hoogte brengen.

Bij­een­kom­sten

Wij zijn door di­ver­se par­tij­en ge­vraagd om een keer een pre­sen­ta­tie te geven over ons ini­ti­a­tief. Dat doen we graag.
We zijn de ko­men­de weken uit­ge­no­digd door: 

3 de­cem­ber 2018: Ver­e­ni­ging voor be­drijfs­Voor­lich­ting  “Del­f­land” (be­slo­ten)
11 de­cem­ber 2018: ge­meen­te­raad Ge­meen­te Mid­den-Del­f­land
(open­baar) Houdt de Scha­kel in de gaten voor het tijd­stip.
9 ja­nu­a­ri 2019: Net­werk ”Sa­men­Hoorn” heet ie­der­een is wel­kom op een nog nader te ver­mel­den lo­ca­tie in Den Hoorn. 
Nieuws volgt z.s.m. 

Opzoek naar vrijwilligers

We zijn opzoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen in onze ambitie om MiddenDelfland duurzamer te krijgen. Op dit moment zoeken we mensen op het vlak van communicatie. Lijk je dit wat, stuur dan een mail naar ons dan nemen wij contact met je op.