Brief aan de leden van Energie Samen, onze belangenvereniging Beste mensen, Een extra ledenmail om even stil te staan bij een enorme mijlpaal die wij samen bereikt hebben! De nieuwe Energiewet is door de Tweede Kamer goedgekeurd samen met amendementen van Suzanne Kröger die energie delen mogelijk maken en de definitie van energiegemeenschappen aanscherpten.In deze […]

Teruggave energiebelasting postcoderoos-projecten, uitstel nieuw dakproject ivm onrendabele tarieven SCE subsidie, update energiecoaches.

Verslag van de AV (ledenvergadering) en bijeenkomst over de volgende 5 jaar van EnergieC, oproep bestuurslid Dakprojecten, updates over de energiecoaches en mogelijk nieuw (dak-)project