Nieuwsbrief 7

Terugblik op de ledenvergadering

Op woensdag 24 juni heeft de 2e ledenvergadering van EnergieC plaatsgevonden. In een ontspannen sfeer bij onze eigen lokale brouwerij t Huis konden we op gepaste afstand samenkomen. In totaal waren er 19 aanwezigen, inclusief het bestuur. Hiervan deden enkele leden mee via een beveiligde internetverbinding. De leden zijn akkoord gegaan met alle voorstellen van het bestuur.

Dak I – Dak van Dorp

Nu de aansluiting is geregeld en de aanwijzing ontvangen, hebben we een werkend project. U kunt online zien hoeveel stroom de panelen opwekken via deze link: productie zonnepanelen dak 1 EnergieC MD. Op de website komt de informatie ook te staan. Het is ook mogelijk om via een app op uw telefoon inzicht te krijgen. Deelnemers aan Dak van Dorp ontvangen hiervoor aparte instructies via de mail.

Project 2 – Dak 2

We hebben toestemming om met een ‘zuivere terugleveraansluiting’ te gaan werken bij nieuwe projecten. Dat scheelt enorm in de kosten voor de dakleverancier en voor ons. Nu kan het bestuur ook actief door met het overleg voor een tweede dak en eventueel een derde. We verwachten hier dan ook op korte termijn meer over te kunnen meedelen. We zijn al wel gestart met de voorinschrijving voor dit 2e project, voor meer informatie zie deze pagina.