0

projecten

0

Blije leden

0

Uitgegeven
zonnedelen

0

opbrengst 4 daken
(KWH/2023)

Samen maken we het verschil!

1+1=3 dat is logisch, want samen komen we verder

EnergieC Midden-Delfland zet zich met volle overtuiging en veel energie in voor duurzaamheid. We willen een beweging op gang brengen. Voor en door bewoners van onze mooie groene gemeente Midden-Delfland. Iedereen kan lid worden, of beter gezegd aandeelhouder, van onze coöperatie.

Wat ons verbindt, is een gezamenlijk doel; een energieneutraal Midden-Delfland. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in Midden-Delfland. De opbrengsten verdelen we eerlijk over de leden. Naast energie opwekken, zijn we ook bezig met hoe we met zijn allen minder energie kunnen gebruiken. Doet u mee?

Het bestuur

Samen, met volle overtuiging en veel energie!

Als energiecoöperatie beschikken we over een statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staat hoe wij als coöperatie handelen. Natuurlijk heeft onze coöperatie ook een gezicht, in de vorm van het bestuur dat zich graag aan u voorstelt:

Matthijs Beke

Voorzitter

Veranderingen beginnen bij jezelf. De verandering naar gebruik van duurzame energie dus ook. Maar ik geloof er ook in dat we met elkaar meer kunnen bereiken. Ik krijg energie van samen met anderen te werken aan de verbetering van je eigen omgeving. Dat is ook waarom ik mij inzet voor een duurzamer Midden-Delfland. Want iedereen moet uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsopgave.

Ons huis is al van het gas af. Op het dak liggen 15 zonnepanelen. Maar we verbruiken ook nog elektriciteit uit het net. Het zou mooi zijn als we dat lokaal met elkaar duurzaam kunnen opwekken. 

Elly de Jong-Hoogendoorn

Secretaris

Thuis in Den Hoorn, samen met mijn echtgenoot Dick, en met mijn zoon, dochter, schoonzoon en kleinkinderen in de buurt voel ik me rijk dat ik in Midden-Delfland mag wonen.

Naast mijn dagelijkse baan bij Trimension BV (trainingsbureau voor crisismanagement) ben ik sinds 2001 actief betrokken geweest bij de Midden-Delflandse politiek, als gemeenteraadslid en later als fractievoorzitter. Als vrijwilliger ben ik actief bij het netwerk “voor elkaar”. En toch, het bestuurswerk blijft trekken, op zoek gegaan naar mogelijkheden alternatieve energie te benutten, raakte ik betrokken bij deze lokale energiecoöperatie.

Prettige bijkomstigheid: een enthousiast en leuk team, ook veel jonge werkgroepleden en genoeg te doen! Een prima initiatief waar ik me graag voor inzet.

Hans Roubos

Penningmeester

Ik woon al ruim 20 jaar in Den Hoorn en heb gezien dat om ons huis steeds meer zonnepanelen op de daken verschenen. Een prima ontwikkeling, maar bij mijn huis is dat helaas niet effectief. Gelukkig biedt de EnergieCoörporatie daar een prima oplossing voor en ik heb me dan ook direct aangemeld.

Ik heb inmiddels 3 kleinkinderen en dat maakt je nog eens extra bewust van het belang van duurzaamheid voor de komende generaties.

Omdat ik inmiddels mij actieve loopbaan (als innovatiemanager bij KPN) heb afgesloten was het ook een goed idee om me als vrijwilliger voor de Energiecoöporatie te melden, en inmiddels ben ik toegetreden tot het bestuur als penningmeester.

Froukje Stoffelsma

Communicatie

Bij een rustplek in een natuurgebied zag ik eens een bordje met: “Laat deze plek mooier achter dan u het aantrof”. Dat inspireert mij. Ik zet mij in om de wereld waarin ik leef een beetje mooier achter te laten. En daar is duurzaamheid in dit dorp een belangrijk onderdeel van. Ik ben ervan overtuigd dat duurzamer leven niet betekent dat we inleveren maar juist dat het ons heel veel oplevert. Dat ons leven en onze wereld juist veel prettiger wordt.

In ieder geval heeft het meedoen met EnergieC mij al veel opgeleverd. Samen met een kleine club gedreven mensen en steeds meer betrokken leden weten we veel veel voor elkaar te krijgen. Dat is inspirerend en ik krijg er (groene) energie van!

Vacature

Bestuurslid gezocht: Coördinator (zonnestroom) projecten

Ter versterking van ons bestuur zijn we op
zoek naar iemand voor de coördinatie van de (zonnestroom) projecten.
Deze vrijwilliger houdt overzicht van de
bestaande daken, heeft contact met de dak-eigenaren en zorgt dat eventuele acties worden opgepakt. Bij de nieuwe daken is de coördinator betrokken bij de technische voorbereiding en uitvoering, contact met de dak-eigenaar en leveranciers, samen met de vrijwilliger die het project uitvoert. Als coördinator ‘vertegenwoordig’ je de dak-
projecten in het bestuur. 

Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de het beheer en realisatie van onze daken met zonnepanelen? Je hebt geen specifieke technische kennis nodig, wel affiniteit met de materie. Het kost je waarschijnlijk gemiddeld 2-4 uur per week. Als bestuur vergaderen we ongeveer 6-8 keer per jaar.
Vragen of interesse? Stuur een mailtje of neem contact op met het secretariaat.

Huis met vergrootglas

Vacature

Gezocht: Algemeen coördinator voor de
Energiecoaches

We zoeken een nieuwe algemeen coördinator van de energiecoaches .

Inmiddels zijn er 23 vrijwilligers actief als energiecoach, verdeeld over de drie kernen. Energiecoaches komen op verzoek bij inwoners van Midden-Delfland thuis om ter plekke informatie en tips te geven voor
energiebesparing. Eén keer per kwartaal komen de coaches bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Per kern is er een coördinator die de bezoeken inplant. Daarnaast is de algemeen coördinator die ervoor zorgt dat alle soepel loopt. Lees meer over de taken/activiteiten in onze nieuwsbrief oktober 2023.

Het kost gemiddeld 2-4 uur per week met
pieken tot 6 uur. Vindt u het ook belangrijk
dat inwoners van onze gemeente gratis advies kunnen krijgen om energie te besparen? Vindt u het leuk om een gedreven groep energiecoaches te faciliteren, bent u goed in regelen en contacten met mensen? Stuur een mailtje of neem contact op met het secretariaat.

Onze vrijwilligers

foto Albert Schuurink

Albert Schurink

Dak-projecten

Onze vrijwilligers

Lamp_2

Franc Klomp

Financiën

Wilt u meehelpen?

HandsintheAir

Vrijwilligers gezocht

Voor diverse werkgroepen

Stuur ons een mailtje

Onze partners

Gemeente Midden-Delfland

Onze gemeente EnergieC MD ondersteund met een subsidie voor aanloopkosten zoals oprichting, promotie en deze website.

Daarnaast heeft onze cooperatie een plaats aan tafel bij de totstandkoming van deTransitieVisie Warmte in onze gemeente. Hiermee kunnen we onze leden een stem geven bij de plannen voor een transitie naar een aardgasvrije gemeente.

Provincie Zuid-Holland

De provincie heeft EnergieC MD ondersteund met een subsidie voor aanloopkosten en om de voorbereidingen van het eerste dak uit te voeren.

Rabobank Midden-Delfland

Ook de cooperatieve Rabobank ondersteunt deze cooperatie middels financiele ondersteuning.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij onder andere door het financieel ondersteunen van EnergieC Midden-Delfland.