Transitievisie Warmte

Op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland

De gemeente werkt hard aan de ‘Transitievisie Warmte’. Hierin staat hoe onze gemeente gaat omschakelen naar aardgasvrij. Dat is een doel van de landelijke overheid. De gemeente vraagt aan diverse betrokken partijen en inwoners om mee te denken bij het opstellen van de visie. Ze hebben bijvoorbeeld een enquête gehouden – zie hieronder voor de resultaten. Als lokale energiecoöperatie zitten we ook aan tafel bij de gemeente,  en kunnen we zo het geluid van bewoners laten horen. Laat ons dus weten hoe u hierover denkt!

Bewonersavond gemeente over die Energietransitie op dinsdag 7 juni

poster met tekst bewonersavond gemeente Midden Delfland dinsdag 7 juni

Inwonersbijeenkomst gemeente op woensdag 8 september

De gemeente vertelt tijdens deze bijeenkomst waar ze op dit moment staan en wil graag horen wat bewoners denken. Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? De bijeenkomst Transitievisie Warmte is op woensdag 8 september om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

 

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via deze aanmeldlink. U ontvangt nog informatie over de locatie en of dit ook fysiek zal zijn.

 

Meer informatie over de Transitievisie Warmte vindt u op de pagina Aardgasvrij Midden-Delfland.

 

 

[Archief] Informatieavond

Op woensdagavond 24 maart hebben we als energiecoöperatie een informatieavond georganiseerd over de Transitievisie Warmte. De avond was bedoeld voor leden van onze energiecoöperatie en andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst heeft Roald Arkesteijn uitleg gegeven over de totstandkoming van de visie en in het kort de inhoud behandeld. Met de deelnemers hebben we gepraat over de consequenties ervan. Er zijn tips uitgewisseld voor wat je zelf nu al kunt doen als bewoner of huiseigenaar.

Informatie

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de plannen van de gemeente voor de Energietransitie? Heeft u ideeën of opmerkingen? Stuur Roald Arkesteijn een bericht via arkesteijn@mailbox.org.

Wanneer

Inwonersbijeenkomst: sept 2021

Transitie Visie klaar:  dec 2021

Scope

Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente

Wie zit aan tafel

Gemeente Midden-Delfland

Wonen Midden-Delfland

EnergieC

resultaten enquête gemeente