Start ‘Zonnig Zuid-Holland’: subsidieregeling voor dakeigenaren

Zuid-Holland heeft veel grote daken die kunnen worden gebruikt voor zonnepanelen. Om die ruimte maximaal te benutten stelt de provincie €4 miljoen beschikbaar tot eind 2023.

Veel eigenaren van grote daken willen hun dak wel beschikbaar stellen voor zonne-energie maar hikken aan tegen de investering of de moeite die nodig is om het dak aan te passen of zonnepanelen te plaatsen. Tegelijkertijd zijn energiecoöperaties in Zuid-Holland op zoek naar daken om zonne-energie op te wekken. Daar speelt de provincie op in met de subsidieregeling ‘Zonnig-Zuid-Holland’.

Subsidieregeling

Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om een dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Op de daken moeten minimaal voor 15 kWp zonnepanelen (circa 45 stuks) passen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om subsidies van €2500 tot €5000 voor de dakeigenaar, afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd.

Ruimte op het dak benutten

De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties. Op grote daken in Zuid-Holland kunnen we heel veel duurzame energie opwekken. Denk aan daken van bedrijventerreinen of een blok huizen van een woningbouwcorporatie. Niet alle daken zijn meteen geschikt voor zonnepanelen. Soms moet de constructie bijvoorbeeld aangepast worden om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is weerhoudt veel eigenaren van grote daken ervan om zonnepanelen te plaatsen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland: Zonnig Zuid-Holland.

Heeft u een dak dat mogelijk geschikt is voor zonnepanelen en bent u geïnteresseerd in samenwerking met EnergieC om daar groene energie op te wekken? Neem contact op met Roald Brouwer of Kees Haring via info@energiecmiddendelfland.nl.