Transitievisie Warmte

Op weg naar een aardgasvrij Midden-Delfland

De gemeente werkt hard aan de ‘Transitievisie Warmte’. Hierin staat hoe onze gemeente gaan omschakelen naar aardgasvrij. Dat is een doel van de landelijke overheid. De gemeente vraagt aan diverse betrokken partijen en inwoners om mee te denken bij het opstellen van de visie. Ze hebben bijvoorbeeld een enquête gehouden, zie hieronder voor de resultaten. Als lokale energiecoöperatie zitten we ook aan tafel bij de gemeente.

 Informatieavond

Op woensdagavond 24 maart hebben we een informatieavond georganiseerd over de Transitievisie Warmte. De avond was bedoeld voor leden van onze energiecoöperatie en andere geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst heeft Roald Arkesteijn uitleg gegeven over de totstandkoming van de visie en in het kort de inhoud behandeld. Met de deelnemers hebben we gepraat over de consequenties ervan. Er zijn tips uitgewisseld voor wat je zelf nu al kunt doen als bewoner of huiseigenaar.

Meer informatie
Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden over dit onderwerp. Heeft u al eerder vragen, laat het ons weten!

Informatie

Locatie

De hele gemeente

Wanneer

Transitie Visie klaar:  2021

Fase 1: 2030

Fase 2: 2050

Scope

Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente

Wie zit aan tafel

Gemeente Midden-Delfland

Wonen Midden-Delfland

EnergieC

resultaten enquête gemeente