Veel gestelde vragen

De nieuwe postcoderoosregeling start op 1 april 2021. Het principe is iets anders dan de oude regeling, maar voor de uiteindelijke opbrengst voor u als deelnemer maakt het niet veel verschil. Bij de nieuwe regeling keert de overheid subsidie uit aan de energiecoöperatie op basis van de opgewekte energie per project. Wij zorgen ervoor dat die subsidie aan de leden wordt uitgekeerd op basis van de participaties, de zonne-delen. Er wordt een vaste prijs per opgewekte kWh gehanteerd die ieder jaar wordt vastgesteld. De uitkering is vergelijkbaar met de oude regeling.
Belangrijk verschil met de oude regeling is dat er niet meer wordt gekeken naar de hoeveelheid stroom die je zelf als deelnemer gebruikt. Dit betekent niet dat iedereen maar een onbeperkt aantal zonne-delen kan kopen, er is de voorwaarde van minimaal 1 lid per per 5 kWh in een project.

De projecten die in de oude regeling zijn gestart, blijven onder de oude regeling vallen. Als je deelnemer bent in een project van de oude regeling, mag je ook meedoen met de nieuwe regeling.

We hebben een aparte pagina gemaakt met uitgebreide informatie over de nieuwe regeling in de vorm van Vragen & Antwoorden: hier.

Er zijn meerdere redenen om lid te worden van onze organisatie. Een belangrijke reden kan zijn om duurzame energie op te wekken en daar de financiële voordelen van te hebben, zonder dat je de zonnepanelen zelf in bezit hebt. Je hoeft ze niet aan te schaffen, te installeren en beheren. Een andere reden kan zijn dat je graag je steentje wilt bijdragen aan een duurzamere maatschappijen aan de energietransitie. Dat doe je door lid te worden van de coöperatie. Samen staan we sterk en kunnen we veel bereiken. Zo zitten we aan tafel bij de gemeente om mee te praten over de energietransitie namens de leden. Ook delen we kennis en ervaringen met andere lokale energiecoöperaties. En als leden delen we ook ervaringen, bijvoorbeeld met energiebesparing of isolatie, met elkaar. Onder andere tijdens de gezellige ledenbijeenkomsten (bijvoorbeeld bij onze lokale brouwerij tHuis). Meer redenen? Kijk verder op deze website of vraag het de leden en het bestuur.

Het is verstandig om nooit meer zonnedelen te kopen dan dat je eigen energieverbruik op jaarbasis is.

Dus stel je energieverbruik is 3.450 kWh per jaar dan is het verstandig om niet meer dan 35 aandelen te kopen.

 

een rekenvoorbeeld:

1aandeel circa 90 KWh op jaarbasis€ 105 
2aandelencirca 180 KWh op jaarbasis€ 210 
5aandelencirca 450 KWh op jaarbasis€ 525 
8aandelencirca 720 KWh op jaarbasis€ 840 
10aandelencirca 900 KWh op jaarbasis€ 1.050 
15aandelencirca 1350 KWh op jaarbasis€ 1.575 
20aandelencirca 1800 KWh op jaarbasis€ 2.100 
25aandelencirca 2250 KWh op jaarbasis€ 2.625 
30aandelencirca 2700 KWh op jaarbasis€ 3.150 
35aandelencirca 3150 KWh op jaarbasis€ 3.675 
40aandelencirca 3500 KWh op jaarbasis€ 4.200 

We starten met een project als we voldoende paneeldelen hebben verkocht. Daarvoor hebben we al een aantal onderzoeken verricht en weten we of de locatie geschikt is voor zonnepanelen. Natuurlijk hebben we ook afspraken vastgelegd met de eigenaar van het dak. Als dit bekend is, dan kan iedereen inschrijven op het project. Als we voldoende inschrijvingen hebben, dan geven we een installateur opdracht om de installatie te realiseren. Vanaf het moment dat we energie opwekken met de installatie, is het project gestart en zien onze leden daar voordeel van.

Elk huishouden of bedrijf binnen de gemeente Midden-Delfland kan aansluiten bij EnergieC Midden-Delfland en mag intekenen op energieaandelen. Alle postcodegebieden in de gemeente vallen binnen de systematiek van de Postcoderoosregeling. Dit betekent dat alle adressen in de postcodes 2636, 2635 en 3155 kunnen meedoen.

Gebied postcoderoosregeling Midden-Delfland

De coöperatie financiert een project door de inleg van de leden. Een energieaandeel is gebaseerd op de gehele kostprijs van de installatie. Een project kan niet eerder van start gaan, voordat het gehele project door de leden is gefinancierd. De leden betalen vooraf aan de coöperatie, zodat de coöperatie ook de rekeningen kan betalen van de leveranciers.

Vanuit onze exploitatiemodellen blijkt dat een lid een project binnen de 9-10 jaar kan terugverdienen. Natuurlijk hangt dit van het een en ander af, zoals de prijs van stroom. Momenteel komt een groot deel van de inkomsten voor de leden uit de teruggave van de energiebelasting (11,93 cent per kWh in 2019). Wij verkopen de duurzaam opgewekte energie aan een energieleverancier. De opbrengst daarvan maken wij over aan de leden. Conclusie: gedurende de looptijd van 15 jaar heb je naast een investering in duurzame energie ook een financieel voordeel. In het figuur hieronder zijn de geldstromen uitgebeeld.

 

De teruggave van de energiebelasting loopt via je eigen energieleverancier. De energiecoöperatie levert elk jaar een overzicht van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit aan bij je energieleverancier. De energieleveranciers verrekenen dit met jou. Je krijgt alleen de energiebelasting terug over de elektriciteit die je zelf hebt verbruikt. We geven dan ook het advies om niet meer zonneaandelen te nemen dan nodig is voor je eigen verbruik.
Zie ook: Hoe werkt de verrekening van de energiebelasting? – artikel HIER Opgewekt

Als je energieaandelen bij de energiecoöperatie hebt, ben je ook lid. Jaarlijks betaal je een klein bedrag als contributie voor jouw lidmaatschap, (ongeveer €10,-). Daar staan de opbrengsten van de zonnepanelen en de teruggave van de energiebelasting tegenover.

Wat zijn de risico’s? Te denken valt aan schade door weersinvloeden, vandalisme of andere risico’s. Wij nemen als energiecoöperatie voorzorgsmaatregelen, verrichten onderzoek en verzekeren de installaties. De prijs voor energie en de belastingen zijn variabel, als deze dalen dan kan de terugverdientijd oplopen. Bij faillissement zijn de leden van de coöperatie uitgesloten. Eerlijk is eerlijk; dan zijn we wel onze zonnepanelen kwijt. Maar niet gewanhoopt, in een coöperatie beslis je zelf mee.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens. Het is ons speerpunt om alleen over de hoofdnodige gegevens van u te beschikken. Als u uw lidmaatschap opzegt bij de energiecoöperatie, zullen we uw gegevens zo snel mogelijk verwijderen als wettelijk is toegestaan met bewaartermijnen. U kunt hierover meer lezen in onze privacyverklaring.

Nee dat hoeft niet persé. EnergieC Midden-Delfland maakt een afspraak met een energieleverancier, dat zíj voor de verrekening zorgt van de teruggave energiebelasting in de Postcoderoosregeling. Er zijn al diverse energieleveranciers die hieraan meewerken, zie hiervoor de onderstaande link. https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee

Als uw energieleverancier niet bij dit lijstje staat raden we je wel aan om na te vragen bij je energieleverancier of zij energiecoöperatie ondersteunen.

We zijn vrijwilligers met een hart voor duurzaamheid. We werken aan het beschikbaar stellen van duurzame energie voor iedereen in Midden-Delfland. Succes daarin inspireert ons het werk voort te zetten. We willen meer daken van zonnepanelen voorzien en andere projecten starten om onze gezamenlijke omgeving duurzamer te maken. Op die positieve energie drijft onze organisatie en haar leden.

De Gemeente Midden-Delfland heeft de EnergieC Midden-Delfland financieel ondersteund bij de oprichting. Ze ziet het als een zaak van algemeen belang en onze energiecoöperatie helpt de gemeente bij het verwezenlijken van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.

De statuten vind u hier.

Het huishoudelijk reglement vind u hier.