We bestaan! Energiegemeenschappen komen in de Energiewet

Brief aan de leden van Energie Samen, onze belangenvereniging

Beste mensen,

Een extra ledenmail om even stil te staan bij een enorme mijlpaal die wij samen bereikt hebben! De nieuwe Energiewet is door de Tweede Kamer goedgekeurd samen met amendementen van Suzanne Kröger die energie delen mogelijk maken en de definitie van energiegemeenschappen aanscherpten.
In deze nieuwe wet wordt nu goed verankerd dat een energiegemeenschap democratisch is, wordt het delen van energiegemeenschappen gefaciliteerd en heeft het streven naar 50% lokaal eigendom nu een wettelijke basis. Dit betekent dat energiegemeenschappen eindelijk een aparte positie en rol gekregen hebben in de energiemarkt, naast andere belangrijke spelers zoals energieleveranciers, producenten en netbeheerders.

Deze historische erkenning had nooit plaatsgevonden zonder jullie harde werk, en daarvoor wil ik jullie via deze ledenmail bedanken. Jullie inspanningen en mooie, veelbelovende resultaten worden gezien door politiek Den Haag! Zij zien dankzij jullie inzet dat er een nieuwe speler is op de markt die gericht is op het bieden van sociale en milieuvoordelen en níet op het maken van winst, waar zij niet langer omheen kunnen. Daar ben ik ontzettend trots op!

De brede steun voor de nieuwe energiewet van de Tweede Kamer gaat een enorme verandering in de marktordening sinds de liberalisering van onze energiemarkt teweeg brengen, maar het zal nog wel even duren voordat het zover is. De Eerste Kamer moet namelijk ook nog instemmen met de wet. Als de wet ook daar doorgang vindt, kan deze vanaf 1 januari 2025 ingaan. Gezien de brede steun in de Tweede Kamer zien wij dit vol vertrouwen tegemoet.

Ik, en met mij alle collega’s van Energie Samen, hopen dat deze historische gebeurtenis jullie sterkt in het belangrijke werk dat jullie als energiegemeenschappen verzetten. De weg die wij samen doorlopen naar een duurzame toekomst is er één vol hobbels. Wij staan vaak versteld van jullie vindingrijkheid en doorzettingsvermogen en blijven ons als koepelcoöperatie inzetten om de weg voor jullie zoveel mogelijk te plaveien.

Met hartelijke groet,

Siward Zomer
voorzitter Energie Samen

Meer achtergrond over de amendementen die zijn aangenomen, op de website van Energie Samen